Frontpage

Biotales

2009

…serves all readers as well as art-historical discourse – though in this case also the person of Anna Winteler who is both professional physiotherapist and a public person – as the place where the biography is fixed. Information regarding the origins and the life of any given artist are standard in a framing introduction and reflection upon works.

 [continue reading]

A Line of Development

2019

A poster announces an event, for which guests from Cameroon, India, and Lebanon were invited to orally translate excerpts from Courierspeak, a phrase-book for couriers of museum objects.

 [continue reading]

Courierspeak

1993

The project developed for the Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, was based on the proposal to build a functional copy of the exhibition gallery West Africa/Ivory Coast, originally designed in the 1970s, and to place it in a central area of the museum, on ground floor level. This exhibition architecture and space was to be offered to a number of contemporary visual artists, designers, and filmmakers from Abidjan, Ivory Coast.

 [continue reading]

Sujets d’echange

1995

An iconographic flow – presented as a lecture performance including slides and video material – traces evidence of powerful relationsships between mining industry, space discourse, and educational narratives.

 [continue reading]

The Matter of the Image. On Raw Materials, Lego, and Outer Space

2013 –

Jag är egentligen inte en person med humor.
Men det finns i regel inget annat sätt att möta verkligheten på, än att beskriva den som den är. Konstnärerna utvecklades positivt ekonomiskt och socialt under 90-talet. De lämnade sitt tillstånd som minoritet, åtminstone på den västerländska liberala marknaden. I det svenska, schweiziska, eller vilket samhälle som helst, skapar dagens välstånds-
utveckling och ledarskapsideal den vedertagna bilden av konstnären. Konstnärer är lyckliga; några tjänar dessutom ett helvetes massa pengar. Finanskrisen 2008/09 verkar inte ha förändrat den bilden, inte i Europa i alla fall. De sociala mönster och uppfattningar som avgör framgång inom det här fältet tycks djupt inristade. Men det här är bara bakgrunden till den serie första-och andrahandsscener som jag vill dela med er.

 [continue reading]

En liknelse. En del kommer att känna igen sig med glädje, andra inte

2010