Frontpage

Conceived, written, and prepared for being published in a German art magazine, to coincide with a gallery exhibition. Next to an interview conducted with the director of the Stuttgart Ethnographic Museum, seven illustrations were painted, based on activities in the very museum.

 [continue reading]

Freizeit

1993

Display of a particular, thematically meandering selection of printed matter, alluding to topics like “mask”, “speech” and “cultures”. Compiled from existing publications and ephemera by the artist, or by other artists and writers, it was layed out towards the gallery window.

 [continue reading]

‹Hinrich Sachs›

1994

Dominique Noah : Vous m’avez invité en qualité de théoricien de la culture pour discuter du champ
de la culture, de ses représentations et des croyances qui la sous-tendent. Qu’est-ce qui préside à votre intérêt pour toutes ces questions ?

Hinrich Sachs : Voilà une question bien difficile pour commencer. Voyons… depuis des années, mon travail a été guidé par un intérêt pour les codes culturels – le second degré des objets, des images, des formes et des valeurs.

 [continue reading]

Titre à définir sur le moment

2010

Jag är egentligen inte en person med humor.
Men det finns i regel inget annat sätt att möta verkligheten på, än att beskriva den som den är. Konstnärerna utvecklades positivt ekonomiskt och socialt under 90-talet. De lämnade sitt tillstånd som minoritet, åtminstone på den västerländska liberala marknaden. I det svenska, schweiziska, eller vilket samhälle som helst, skapar dagens välstånds-
utveckling och ledarskapsideal den vedertagna bilden av konstnären. Konstnärer är lyckliga; några tjänar dessutom ett helvetes massa pengar. Finanskrisen 2008/09 verkar inte ha förändrat den bilden, inte i Europa i alla fall. De sociala mönster och uppfattningar som avgör framgång inom det här fältet tycks djupt inristade. Men det här är bara bakgrunden till den serie första-och andrahandsscener som jag vill dela med er.

 [continue reading]

En liknelse. En del kommer att känna igen sig med glädje, andra inte

2010

Anna Winteler groeide op in Neuchâtel, in het Franstalige deel van Zwitserland, en werd in de jaren ’80 internationaal bekend met haar videowerk. In 1991 besloot ze een punt te zetten achter haar artistieke bedrijvigheid. Toen ik haar de afgelopen zomer toevallig ontmoette, stonden haar naam en haar werk me nog helder voor de geest. Na een eerste gedachtewisseling besloten we een afspraak te maken voor een gesprek over de omstandigheden en de motieven die haar tot haar beslissing hadden aangezet. Met Anna Winteler sprak ik ongeveer vijftien jaar nadat ze een punt achter haar artistieke werk had gezet.

 [continue reading]

Speelruimte voor beslissingen

2004